Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejsze uwagi dotyczące ochrony danych osobowych zawierają informacje o tym, kiedy i jakie dane są przez nas zapamiętywane i w jaki sposób z nich korzystamy – naturalnie zawsze zgodnie z obowiązującymi austriackimi przepisami o ochronie danych osobowych. W celu zapewnienia ochrony Państwa danych, zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

Zapamiętywanie danych

W trakcie odwiedzania przez Państwa strony na naszym serwerze zapisywane są tymczasowo dane w celu ich zabezpieczenia. Każdy rekord danych obejmuje:

- nazwę żądanego pliku
- adres IP serwera, z którego wysłano żądanie pliku
- datę i godzinę żądania
- ilość przesłanych danych
- status dostępu (plik został przekazany, plik nie został znaleziony itp.)
- opis typu zastosowanej wyszukiwarki internetowej.

Wymienione powyżej dane są po zapisaniu interpretowane wyłącznie dla celów statystycznych i w żadnym przypadku nie są przekazywane osobom trzecim.


Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi Google Inc. ("Google") polegającej na analizie stron internetowych. Google Analytics stosuje tzw. "Cookies" (ciasteczka), czyli dane tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczko informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (dane te obejmują adres IP) zostają przesłane do serwera Google w USA i są na nim zapisane. Google może korzystać z tych informacji w celu interpretacji sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania dla operatorów stron internetowych raportów dotyczących aktywności na ich stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Google może też ewentualnie przekazywać te dane osobom trzecim, o ile jest to wymagane ustawowo lub w przypadku, gdy dane te są na zlecenie Google przetwarzane przez podmioty trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Ustawiając odpowiednio oprogramowanie swojej przeglądarki, można uniemożliwić instalację ciasteczek; zaznaczamy jednak, iż w takim przypadku istnieje ryzyko ograniczenia możliwości korzystania w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Google w opisany powyżej sposób zgromadzonych danych na Państwa temat.