Deklaracja o ochronie danych

W przypadku pytań dotyczących kontroli i bezpieczeństwa Państwa danych lub dochodzenia praw i roszczeń związanych z ochroną danych (np. w celu złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych lub ich sprostowania) prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Generalnie mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich: prawidłowe nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu. Danymi osobowymi nie są dane, których nie można odnieść do konkretnej tożsamości (np. preferowane strony internetowe lub liczba użytkowników danej strony). Z naszej oferty online można generalnie korzystać bez ujawniania swojej tożsamości. Zbierane są jedynie dane przekazane przez Państwa operatora Internetu (między innymi przypisany do Państwa adres IP). Informacje te są przez nas wykorzystywane do sporządzania statystyk i przeprowadzania badań w skali makro.

Ponadto zbieramy tylko te dane osobowe, które zostały jednoznacznie, dobrowolnie udostępnione przez osobę odwiedzającą stronę internetową. Osoba odwiedzająca podaje swoje dane, na przykład pisząc do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego i zamawiając Newsletter.

Tego typu informacje są przez nas wykorzystywane wyłącznie w określonym celu i, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykorzystanie tych danych do dalszych celów jest możliwe wyłącznie za Państwa zgodą. Wyrażoną zgodę na wykorzystywanie Państwa danych można w każdym momencie wycofać.

Przechowywanie danych
W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, na naszym serwerze są tymczasowo przechowywane dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Każdy rekord danych zawiera:

- nazwę pobieranego pliku
- opis typu zastosowanej przeglądarki internetowej
- język przeglądarki
- opis typu zastosowanego systemu operacyjnego
- adres IP komputera, z którego pobierany był plik
- datę i godzinę pobrania
- przekazaną ilość danych
- status dostępu (przekazanie pliku, plik nie został znaleziony itp.)
- ewentualne zawartości formularzy

Przechowywane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i w żadnym przypadku nie są udostępniane stronom trzecim.

Cookies
W celu lepszego dostosowania naszej strony do Państwa potrzeb, po uzyskaniu Państwa zgody umieszczamy na Państwa urządzeniu małe pliki. Są to tak zwane cookies, czyli małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnej szkody Państwa komputerom i nie zawierają wirusów. Pliki cookie na naszych stronach internetowych nie zbierają danych osobowych. W każdym momencie mogą Państwo na swojej przeglądarce wyłączyć korzystanie z plików cookie. W takim przypadku może się jednak okazać, że poszczególne funkcje nie będą dostępne w pełnym zakresie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustawieniach przeglądarki lub na portalu pomocniczym przeglądarki.

Facebook-Pixel
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, stosujemy na naszej stronie internetowej “Facebook-Pixel” firmy Facebook, Inc., 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a jeżeli posiadają Państwo rezydencję na terenie UE – firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Dzięki temu możemy śledzić działania użytkowników, którzy widzieli lub kliknęli na ogłoszenie reklamowe na facebooku. W ten sposób możemy ewidencjonować skuteczność ogłoszeń reklamowych na facebooku w celu sporządzenia statystyk i badania rynku. Tak utrwalone dane są dla nas anonimowe, a zatem nie widzimy danych osobowych ani nie możemy identyfikować poszczególnych użytkowników. Facebook może wykorzystywać te dane dla własnych celów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi w Facebooku wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Mogą Państwo umożliwić Facebookowi i jego partnerom włączanie ogłoszeń reklamowych na Facebooku i poza nim. W tym celu na Państwa komputerze może zostać także zapisany plik cookie.

Taka zgoda może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Młodsi użytkownicy powinni zwrócić się z prośbą o pomoc do swoich opiekunów.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje systemu analizującego strony internetowe Google Analytics. Oferentem systemu jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). System Google Analytics stosuje tak zwane „cookie“. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są generalnie przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia na niniejszej stronie internetowej funkcji anonimizacji adresu IP, Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych państw-sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest w pełnej wersji przesyłany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany.

Na wniosek operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje w celu przeprowadzenia analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach systemu Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki można nie dopuścić do przechowywania plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości pełnego korzystania z wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie. Można ponadto zablokować utrwalanie dla Google wygenerowanych przez plik cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z adresem IP) i ich przetwarzanie przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować dostępny pod następującym linkiem plugin przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ustawienia dotyczące własnej prywatności można także kontrolować pod następującym linkiem:
https://myaccount.google.com/privacy?pli=1#ads

Szczegółowe informacje dostępne są w wytycznych Google dotyczących ochrony danych:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Google Tag Manager
Niniejsza strona korzysta z systemu Google Tag Manager. Dzięki systemowi Google Tag Manager dystrybutorzy mogą zarządzać tagami strony internetowej na jednym interfejsie użytkownika. Sam system Tag Manager, który stosuje tagi, funkcjonuje jednak bez plików cookie i nie utrwala danych osobowych. System Tag Manager zapewnia jedynie uruchomienie innych tagów, które ewentualnie mogą utrwalać dane. Odpowiednie deklaracje dotyczące poszczególnych oferentów zewnętrznych znajdują się w niniejszej deklaracji o ochronie danych. System Google Tag Manager nie wykorzystuje jednak tych danych.

Szczegółowe informacje dostępne są w wytycznych Google dotyczących ochrony danych:
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Hotjar
Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia hotjar odpowiedzialnego za analizy i feedback (Hotjar Ltd.). Zastosowanie narzędzia hotjar umożliwia lepszą optymalizację strony internetowej dzięki odpowiednio ukierunkowanym analizom. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec dalszego zbierania i przechowywania danych, wchodząc na stronę www.hotjar.com/opt-out.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania Państwa danych osobowych przez hotjar oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw dostępne są w uwagach hotjar dotyczących ochrony danych.

Więcej informacji można uzyskać w wytycznych hotjar dotyczących ochrony danych: https://www.hotjar.com/privacy.

Linki
Linki, pod którymi można wyjść z naszej strony internetowej, są dobierane i sprawdzane z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie odpowiadamy za treść zewnętrznych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem naszych linków.