Znak firmowy

KOTÁNYI GmbH
Johann Galler Straße 11
A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Telefon: +43 (2245) 5300-1000
Fax: +43 (2245) 5300-1019
eMail: info(at)kotanyi.com
Homepage: dev.kotanyi.com


Przedmiot działalności przedsiębiorstwa:
Handel przyprawami, ziołami i mieszankami przypraw oraz ich wytwarzanie.

Cel strony www:
Strona internetowa służy do prezentacji usług i wyrobów przedsiębiorstwa lub jako prywatna informacja dla użytkowników. Informacje są udostępniane bezpłatnie, do momentu ewentualnego odwołania operatorów strony internetowej. Wszystkie dane zostały starannie zebrane, jednak nie odpowiadamy za ich poprawność. Ze względu na specyfikę technologii Internetu, nie możemy gwarantować autentyczności, poprawności i kompletności informacji udostępnianych za pośrednictwem tego medium. Nie odpowiadamy także za dostępność ani za obsługę danej strony internetowej i zawartych w niej treści. Wyklucza się, o ile jest to dopuszczalne prawnie, wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie i inne szkody powstałe, niezależnie od przyczyny, w wyniku użytkowania lub niedostępności danych i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Treść niniejszej strony internetowej podlega ochronie praw autorskich. Zawarte tu informacje przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego. Niedopuszczalne jest użytkowanie strony do wszelkich innych celów, w szczególności zapamiętywanie w bazach danych informacji zawartych na tej stronie, jej powielanie oraz wszystkie inne formy użytkowania strony w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i przekazywanie jej osobom trzecim, także we fragmentach, bez zgody spółki KOTÁNYI GmbH.


Odpowiedzialny za treści:
Kierownictwo Spółki KOTÁNYI GmbH: Mag. Erwin Kotányi

Koncepcja, design, realizacja:
Kraftwerk: http://www.kraftwerk.co.at

Linki do obcych stron należy traktować wyłącznie jako rodzaj drogowskazu. Wydawca nie identyfikuje się z zawartością tych stron i nie przejmuje za nie odpowiedzialności. Jeżeli któryś z linków miałby prowadzić do stron zawierających informacje podejrzane lub  sprzeczne z prawem, prosimy o informację, aby niezwłocznie usunąć taki link z naszej strony.