STRONA INTERNETOWA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

Ta strona internetowa została zaprojektowana w celu zaprezentowania usług i produktów firmy szerszemu gronu odbiorców oraz do bezpośredniego kontaktowania się z naszymi użytkownikami. Informacje i artykuły umieszczone na stronie, mogą zostać wycofane przez operatora strony internetowej w dowolnym momencie i są udostępniane bezpłatnie. 

Wszystkie informacje zostały dokładnie zbadane, ale nie daje się gwarancji co do ich poprawności. Biorąc pod uwagę techniczny charakter Internetu, nie można oferować gwarancji autentyczności, poprawności 

ani kompletności jakichkolwiek informacji udostępnianych przez Internet. Gwarancja nie obejmuje również dostępności lub prawidłowego działania odpowiedniej strony internetowej i jej zawartości. 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli jest to prawnie dozwolone, za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od ich przyczyny, które mogą wyniknąć z wykorzystania lub niedostępności danych i informacji na tej stronie.

Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie inne zastosowania, w szczególności przechowywanie w bazach danych, replikacja lub jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne, takie jak ujawnianie osobom trzecim - nawet częściowo lub w wersji przystosowanej - jest zabronione bez zgody KOTÁNYI GmbH.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH:

Informacje dotyczące ochrony danych mają na celu poinformowanie użytkownika o tym, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa praw.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Podczas uzyskiwania dostępu do witryny dane są tymczasowo przechowywane na naszym serwerze ze względu na bezpieczeństwo danych. Każdy rekord składa się z:

  • nazwa żądanego pliku
  • adres IP komputera z którego był wywołany plik
  • datę i godzinę złożenia wniosku
  • ilość przesłanych danych
  • status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony, itp.)
  • opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej

Zapamiętane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim.

GOOGLE ANALYTICS:

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze  i umożliwiające analizę korzystania z naszej witryny. Informacje utworzone przez plik cookie o tym, jak korzystają Państwo z tej witryny (w tym adres IP), są wysyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Google może wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny, generowania raportów o aktywności na stronie dla operatora strony oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli pozwalają na to uregulowania prawne lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnych okolicznościach Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi Google. 

Możecie Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez ustawienie w przeglądarce oprogramowania; jednakże zwracamy Państwa uwagę na fakt, że spowoduje to ograniczenia z  korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, potwierdzacie Państwo, swoją zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google w sposób opisany powyżej oraz potwierdzacie tym samym swoją zgodę na wykorzystanie ich w opisanych powyżej celach. 

Właściciel treści: 

KOTÁNYI GmbH,   Właściciel : Mag. Erwin Kotányi
Pomysł, Design i  Programowanie
kraftwerk: www.kraftwerk.co.at 

PRAWO AUTORSKIE:

Wszelkie prawa do tekstów, danych i ilustracji zastrzeżone.

Wszystkie linki do innych stron internetowych będą traktowane wyłącznie jako znaki kierunkowe. Wydawca tej witryny nie ponosi odpowiedzialności ani nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny powiązanej z tą witryną. Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas, jeśli taka witryna zawiera jakiekolwiek nielegalne lub wysoce wątpliwe treści. Natychmiast podejmiemy odpowiednie działania, usuwając link do takiej strony.